תקנון שימוש באתר

 

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי חברת גו קיי פרטס בע”מ, ח.פ. 515126464, כתובת: החרושת 2 רעננה, מספר טלפון: 09-7414718. להלן: החברה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה באתר. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח ובין החברה. יש לקרוא תקנון זה במלואו טרם הרכישה באתר.

כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון שלעיל.

 

תהליך הרכישה

 

לאחר בחירת המוצרים שברצונך לרכוש, בלחיצה על סל הקניות בראש העמוד, תוכל לעדכן או לאשר את הזמנתך ולסיים את תהליך הרכישה באמצעות תשלום מאובטח באתר או באמצעות תשלום טלפוני.

לצורך השלמת פעולת הרכישה, יש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להשגת פרטי הרוכש. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים בעת ביצוע ההזמנה. במידה ויימסרו פרטים שגויים והמוצרים יחזרו לחברה, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי המשלוח והטיפול. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הלקוח למערכת.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הלקוח מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תיצור קשר עם הלקוח בהקדם על מנת לתאם משלוח ולאשר את המלאי. אם לא תתקבל פנייה במייל או בטלפון תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה (לא כולל שבתות וחגים), ייתכן ועקב תקלה ההזמנה לא נקלטה ועל הלקוח לפנות אל החברה במייל או בטלפון.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע.

השלמת הליך המכירה מותנית באישור ואימות העסקה ובמלאי החנות. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק.

החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון הפריטים באתר.

תהליך הרכישה באתר נעשה בצורה מאובטחת ופרטי התשלום מועברים בצורה מוצפנת. לאתר תעודת אבטחה מסוג SSL.

במקרים שאינם בשליטת החברה, החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין.

 

אספקה

 

ברירת המחדל באתר הינה איסוף עצמי מהחנות ללא תשלום.

מחירי המשלוחים משתנים מאזור לאזור ותלויים במשקל ונפח הפריטים המוזמנים.

באזורים מסוימים בארץ, המשלוח יעשה באמצעות שליחים של החברה, בשעות פעילות מסוימות ובחינם. באזורים שלא בתחום השליחים, תנאי המשלוח יהיו תואמים לחברת ‘דואר ישראל’, מבוצעים דרכם ובתעריפים המעודכנים באתר החברה.

בכל מקרה, החברה תיצור קשר עם הלקוח על מנת לתאם אפשרות משלוח, מועד ודמי משלוח (במידה ויש כאלו).

החברה לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצר מסיבות הקשורות בכוח עליון, שביתה של ספקים הדרושים לייצור או הובלות המוצרים או כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח.

 

הפריטים באתר

 

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לשנות, בכל עת ולפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד.

תמונות הפריטים באתר הינן להמחשה בלבד.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.

אתר החברה מציע למכירה אלפי מוצרים כשלצד כל מוצר מחיר מיוחד לאתר המעודכן בעת ביקור באתר. המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע”מ, למעט מחירים עבור לקוחות בחו”ל. החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים בכל עת, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת. אם עודכנו מחירים לפני שהושלם תהליך הזמנה, החיוב יעשה לפי המחירים המעודכנים. מחירי הפריטים המופיעים באתר לא כוללים עלות משלוח ונכונים לאיסוף עצמי בלבד.

החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. מבצעים תקפים עד גמר המלאי.

החברה אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה באתר יהלמו את צרכי ודרישת הלקוח. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכי הלקוח חלה על הלקוח.

 

שינויים וביטולים

 

זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר.

לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.
יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר החברה או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית החברה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה’ לחוק.
כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

החזרת מוצרים תתקבל כל עוד המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק או פגם מכל סוג שהוא. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים אשר פורקו או הורכבו ללא אישור הספק. החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.

לאחר אישור החזרת מוצר, החברה תזכה את הלקוח במחיר ששולם עבור המוצר לא כולל דמי המשלוח. הזיכוי יינתן רק לאחר קבלת ובדיקת הסחורה בחברה. החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% עד 100 ש”ח, הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות החוק.

מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא ויהיה אחראי למשלוח המוצרים בחזרה לכתובת החנות במוהליבר 2, יהוד.

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה במקרה בו נפלה טעות קולמוס, ארעה תקלת תקשורת או בעיה טכנית או כל דבר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במקרה שכזה, החברה תעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני אותם מסר בעת הרכישה, על מנת ליידעו והצעת מוצרים חלופיים במקרה של מחסור במלאי.

 

אחריות

 

החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, למעט מקרים בהם צוין אחרת. כמו כן, החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח או מי מטעמו שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

החברה, או מי מטעמה, לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים או לא תקינים אלא אם ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה (במקרה כזה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר).

 

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים בבסיס הנתונים או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה אם ניתנה. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות מסוג נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

שם האתר (domain name) וסימני המסחר באתר הם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנוסע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית המשפט הרלוונטי בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה